شرکت فتودراپه (دفتر مرکزی)
ایران – تهران 
میدان محمدیه ، به سمت چهارراه مولوی ، پلاک ۷۴۹  021-55627557
 021-55622620
 [email protected] 
 
شرکت فتودراپه دفتر نیلوفر(نمایشگاه دائمی)
ایران-تهران
خیابان آپادانا خیابان نیلوفر کوچه سوم (میدان سوم نیلوفر) پلاک ۵ واحد ۱ 021-88504410
 021-88504411
 [email protected]
 
ساعت کاری شنبه تا ۴ شنبه ۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰
پنجشنبه ها ۹:۰۰ تا ۱۴ می باشد