بامبو فرش تصویری از جنس حصیر بامبو با نقش های متنوعی از طرح های جاجیم – گلیم – فرش و تصاویر دلخواه شما و… فتودراپه تولید کننده بامبو فرش تصویری از دو نوع فرش تصویری از جنس حصیر بامو و فرش تکه دوزی می باشد .

نمایش یک نتیجه