مجموعه دکوراسیون داخلی منزل فتودراپه تولید کننده پرده زبرا مناسب آشپزخانه می باشد.پرده زبرا از تور و پارچه تشکیل شده که به صورت مساوی و افقی یکی در میان در کنار هم دوخته می شوند که خاصیت کنترل ورود خروج نور را نیز دارد.

نمایش یک نتیجه