نمونه کار پرده لوردراپه تصویری ارزان با تصاویر بسیار

نمونه کار پرده لوردراپه تصویری فتودراپه تولید کننده انواع پرده تصویری و توزیع کننده پرده لوردراپه

نمونه کار پرده لوردراپه تصویری ارزان ساده بدون تصویر طرح پرفراژ …

پرده لوردراپه پرده تصویری طرح پرفراژ یکرو پرده لوردراپه

نمونه کار پرده لوردراپه تصویری

در سه نوع یکرو – دورو – دورو دید از یکطرف-دورو دید از دوطرف – ثبات رنگ در دمای بالا و نور آفتاب

لوردراپه تصویری یکرو :

تصویر فقط در یکطرف تصویر قرار میگیرد

لوردراپه تصویری دورو :

لوردراپه تصویری ارزان – دید از یک طرف در این حالت مبنا بر این است که تصویر قرار نیست در پشت پرده رویت شود و فقط از یک طرف چرده قابل دید است، در این حالت تصویر پشت پرده به صورت نا منظم دیده میشود. تصویر پرده توسط زنچیر ریل قابل تعویض است و کاربرد آن در گنجره و اتاق ها و یا جاهایی است که پشت پرده ، پنجره دیوار یا انباری قرار دارد .

لوردراپه تصویری دورو از دوطرف در این حالت تصویر در دوطرف پرده به صورت منظم بوده و در صورت تغییر توسط تصویر در دوطرف پرده به صوورت نا منظم دیده میشود و موارد کاربرد آن در ویترین ها ، روی اپن آشپزخانه ، پارتیشن و غیره میباشد شرکت تنها پرده آماده را به شما تحویل میدهد و ریل و نصب هزینه حمل جداگانه محاسبه میشود .

ویژگی های کلی پرده لوردراپه :

  1. صد در صد قابل شستشو
  2. قابلیت چاپ در ابعاد دلخواه
  3. قابلیت چاپ تصاویر دلخواه
  4. تعداد بالای نمونه کار پرده لوردراپه تصویری ارزان

لیست قیمت و توضیحات کامل محصولات شرکت فتودراپه