فرش بامبو 51653163541

فرش بامبو ، نی زاری در زیر گام های شما

فرش بامبو، نی زاری در زیر گام های شما زمانی که سر خود را روی تاروپود فرش بامبو می گذاریم بامبوهای به کار رفته در فرش، ما را به سوی نیزا...

ادامه خواندن

فرش چهل تکه 46534168

سفر به دنیای رنگ ها با فرش چهل تکه دست بافت

سفر به دنیای رنگ ها با فرش چهل تکه دست بافت   فرش چهل تکه دوزی، فرشی که روح شما را به چهل دنیای جدید می برد! فرش تکه دوزی دستباف، هنر...

ادامه خواندن