پرده کرکره ای را چگونه می توان با پرده پارچه ای تلفیق کرد؟

پرده کرکره ای را چگونه می توان با پرده پارچه ای تلفیق کرد؟ پرده پارچه ای په ویژگی هایی دارد؟ از مزایای پرده کرکره ای چه می دانید؟ آیا ...

ادامه خواندن

پرده کرکره فلزی مدرن با هارمونی محیط

پرده کرکره فلزی مدرن با هارمونی محیط پرده کرکره را میتوان یکی از انواع پرده های پر طرفدار دانست که با سابقه طولانه از قدیم الایام تا ب...

ادامه خواندن

کرکره فلزی رنگی 251263516

کرکره فلزی رنگی عنصری زینت بخش برای قاب پنجره ها

کرکره فلزی رنگی عنصری زینت بخش برای قاب پنجره ها کرکره فلزی رنگی رنگ می بخشد به زندگی، دکوارسیون و تمام عناصر دیگر. کرکره فلزی قدیمی نی...

ادامه خواندن

کرکره فلزی تصویری 1513513

کرکره فلزی تصویری ، سربازی محافظ

کرکره فلزی تصویری، سربازی محافظ     اکنون وقت آن نشده است که دکوراسیون بینوای منزل یا دفتر کار خود را کمی تغییر داده و به آن ...

ادامه خواندن