گل رز ابزاری است که بر روی کتیبه هایی که از اتصال چند شاخه مجزا تشکیل شده است، قرار می گیرند که جنبه تزئینی دارند و گل رز شکاف بین دو کتیبه را می پوشاند

لازم به ذکر است که تنها کد 7049 در بین گل رز ها از گل رز کتیبه جنس پلیمر می باشد و مابقی کدها گل رز جنس چوب هستند

نمایش یک نتیجه