فرش تکه دوزی دستبافت ، فرش به طور کامل دست بافت بوده ، در تولید فرش تکه دوزی دستباف از نمونه های انتیک و اصیل اعم از تبریز،زنجان،همدان،شیراز و بیجار و دیگر فرش های ایرانی استفاده می شود.نمونه های فرش تکه دوزی دستباف در قالب های مشخص برش داده شده و اماده برای دوخت و ترکیب شدن با فرش های دیگر می باشند .

نمایش یک نتیجه