پاف(puff): برخی از مبل‌های راحتی چون عیناً از روی ژورنال‌های بیگانه طراحی و تولید شده‌اند، یک قطعه‌ی روکوبی شده مجزا دارند که فقط شامل نشیمن‌گاه است و بخش پشتی ندارد و اصطلاحاً به آن پاف (puff) می‌گویند.

نمایش یک نتیجه