فتوبلایند پرده کرکره فلزی یا به اصطلاح venetian blinds نوعی پوشش برای پنجره می باشد .  چرا که به خوبی و به طور کامل نور ورودی را کنترل می نماید. پرده کرکره فلزی یا فتوبلایند محصول دیگری از شرکت فتودراپه می باشد

نمایش یک نتیجه