فتوفابریک (پرده پارچه ای تصویری شانل) – پرده تصویری پارچه ای محصول جدیدی از گروه تولیدی فتودراپه می باشد. پرده فتوفابریک یا پرده پارچه تصویری شانل قابل استفاده در مكان های ادرای مثل ادارجات،سالن های همايش و …

نمایش یک نتیجه