فتو شرشرهپرده ریسه شرشره تصویری به صورت یک تکه برش خورده مانند شید تصویری که یک سانت یک سانت برش خورده است پرده فتو شرشره یا ریسه شرشره تصویری بدون قابلیت چرخش و بدون وزنه با تصویر دلخواه و …

فتو شرشره محصولی دیگر از شرکت فتودراپه با قیمت و کیفیت بسیار مناسب می باشد .

نمایش یک نتیجه