پادشاه پرده‌ها فقط و فقط پرده زبرا (2)

پادشاه پرده‌ها فقط و فقط پرده زبرا

پادشاه پرده‌ها فقط و فقط پرده زبرا  است، اگر قرار باشد لقب پادشاه را به یکی از پرده‌های تصویری بدهیم. پرده تصویری زبرا تلفیقی از تور و ...

ادامه خواندن

محصور شدن عجیب اطرافمان با پرده تصویری

محصور شدن عجیب اطرافمان با پرده تصویری

محصور شدن با پرده تصویری محصور شدن با پرده تصویری را وقتی به اطراف خود دقت می‌کنیم در یک نقطه می‌بینیم. پرده‌های تصویری که روی هر کدام...

ادامه خواندن

پرده زبرا 651465416

با پرده زبرا بهار را همیشه در خانه داشته باشید.

با پرده زبرا بهار را همیشه در خانه داشته باشید. در زندگی شهری و در جایی که شما فرسنگها از نزدیکترین طبیعت بکر فاصله دارید، وجود پرده ز...

ادامه خواندن

پرده زبرا تصویری 516534165

پرده زبرا تصویری ملکه زیبایی در دنیای پرده های تصویری

پرده زبرا تصویری ملکه زیبایی در دنیای پرده های تصویری مزین کردن پنجره ها فقط و فقط با کمک پرده ها امکان پذیر است، خصوصا اگر پرده تصویری...

ادامه خواندن

چاپ روی پرده 4616351681

چاپ روی پارچه ، این بار روی پارچه می نویسم!

چاپ روی پارچه ، این بار روی پارچه می نویسم! بیا بنویسیم روی آب روی خاک رو پر پرنده!! حالا ما ادعا می کنیم که این سه عنصر که سهل است روی...

ادامه خواندن

فتوشید516516

با طراحی دکوراسیون داخلی حرفه ای ، زبانزد خاص و عام باشید.

با طراحی دکوراسیون داخلی حرفه ای، زبانزد خاص و عام باشید. جانمایی وسایل خانه یا همان طراحی دکوراسیون داخلی از گذشته های دور در فرهنگ ای...

ادامه خواندن

پرده زبرا تصوری 51654165316

پرده زبرا تصویری ، پادشاه پرده های تصویری!

پرده زبرا تصویری، پادشاه پرده های تصویری!   اما هر چه سخن از پرده ها به میان آوریم باز هم پرده زبرا تاج پادشاهی را روی سر دارد و د...

ادامه خواندن